Nieuwe soorten

Deze dag in een boshut kan naar mijn idee het best de dag van de nieuwe soorten genoemd worden. Naast het feit dat ik eindelijk het geluk had om goed licht te hebben en daarmee geen idioot hoge ISO waardes hoefde te gebruiken kwamen er voor mijn doen veel verschillende soorten langs. Veel van deze soorten had ik nog niet voor de lens gehad. Al met al een meer dan geslaagde dag!

De volgende soorten staan weergegeven (van boven naar onder) Witgatje, Hegge mus, Zwartkop (vrouw), Bonte vliegenvanger, Groenling, Gekraagde roodstaart, Gaai, Grote bonte specht